RoDeRo

RoDeRo is opgericht in 2002 door Ronald de Rooij; een ondernemende civiel technicus.

Ronald de Rooij werd op 12 juli 1977 geboren in Aarlanderveen. Hij is de jongste van een gezin met vier kinderen. Als kind had hij het idee om later iets met computers te gaan doen, maar tijdens zijn middelbareschooltijd verschoof zijn belangstelling naar de grond-, weg- en waterbouw. Hierdoor besloot hij na een jaar Technische Informatica over te stappen naar de studierichting Civiele Techniek.

In 1996 kreeg hij de smaak te pakken, toen hij voor zijn stage in aanraking kwam met de praktijk van de grond-, weg- en waterbouw. Hieruit is een blijvende belangstelling ontstaan voor de werkvoorbereiding en uitvoering van civiele werken.

Na zijn studie (1998) was Ronald de Rooij als grondwerker verbonden aan de Zwammerdam Groep. Hierna was hij enkele jaren (1998-2000) als tekenaar/bestekschrijver werkzaam bij het adviesbureau Advin. In 2000 heeft hij zich gevestigd bij de gemeente Nieuwkoop. Allereerst als werkvoorbereider (2000-2007), vervolgens als Senior medewerker (2007-2008) en sinds 2008 geeft hij leiding aan het team Werkvoorbereiding & Uitvoering; het ingenieursbureau binnen de gemeente.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich via aanvullende opleidingen en diverse cursussen veel kennis en kunde eigen gemaakt. De meest in het oog springende onderwerpen zijn: Contractvorming (RAW, UAV (GC), EMVI, Aanbestedingswet), AutoCAD, Excel, Projectleiding, Projectmatig Werken, Planeconomie en Leiding geven.

Ronald de Rooij woont in Noorden, is getrouwd en heeft één dochter en één zoon.

Voor een uitgebreid cv, zie: pdf